Vår klubb

Styrelseprotokoll

Mål & Vision

Haningebygdens Ryttarförening (HBRF) är en ideell förening, som bedriver samarbete med Västerhaninge Ridskola Blåkulla HB (Ridskolan) på Blåkulla Gård

Ridskolan har i uppdrag att för föreningens medlemmar ordna gruppundervisning på ponny och häst, samt viss annan avsutten verksamhet.

Verksamhetsmål

 • Bedriva rid- och hästverksamhet enligt Svenska Ridsportförbundets policy

 • Bedriva aktiv och bred verksamhet för alla åldrar

 • Tillsammans med ridskolan utveckla både den uppsuttna och den avsuttna verksamheten

 • Verka för en meningsfull och utvecklande fritidssysselsättning för barn och ungdomar

 • Bedriva utvecklande tävlingsverksamhet

 • Bedriva utbyte med andra ridklubbar och ridskolor

 • Verka för en integrerad samvaro mellan barn, ungdomar och vuxna

 • Bedriva olika aktiviter för att öka social gemenskap

 • Verka för medlemmars ledarskapsutveckling

 • Verka för att barns- och ungdomars självkänsla med människor och djur stärks


Värdegrund

 • Verka för en drog- och rökfri miljö; mot mobbning, våld och trakasserier

 • Agera med gott syfte och god vilja

 • Följa Ridsportens Ledstjärnor


Utbildning

 • Föreningen ska främja utbildning båda i uppsutten och avsutten verksamhet

 • Föreningen/Ridskolan ska bedriva kontinuerlig märkestagning

 • Föreningens ska bedriva interna utbildning i Hästkunskap, säkerhet och första hjälpen

 • Föreningen ska bedriva kursen Grönt Kort minst en gång per tävlingsår

 • Föreningen ska samarbeta med Stockholms Idrottsutbildarna (SISU)


Ekonomi

 • Föreningen ska bedriva god ekonomi med budgetuppföljning vid varje styrelsemöte

 • Ekonomin ska i möjligaste mån leda till utveckling av verksamheten


Medlemmarna

 • Väljer styrelse och ordförande samt ger förslag (motioner) för verksamheten vid föreningens årsmöte

 • Ansvarar för att ha ett aktivt engagemang i föreningens aktiviteter- efter var och ens förmåga


Styrelsen

 • Ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt föreningens stadgar. årsmötets beslut och enligt Svenska Ridsportförbundets policy

 • Ansvarar för att styrelseledamöter erbjuds utbildning i föreningskunskap för att bedriva en bra föreningsverksamhet

 • Ansvarar för att föreningens verksamhet utvecklas

 • Ansvarar för samarbetet med Ridskolan