Medlem

Välkommen som medlem hos oss på Haningebygdens Ryttarförening.
På den här sidan hittar du information om vad som gäller för ditt medlemskap.
Har du fått plats för lektionsridning på ridskolan behöver du inte söka medlemskap själv, det sker automatiskt. Däremot behöver du säga upp ditt medlemskap om du säger upp din ridning. Medlemsavgiften återbetalas inte.
Avgiften betalas per kalenderår och faktureras i januari. Vill man inte kvarstå som medlem ska detta meddelas senast 31/12 via mejl  till medlem@hbrf.nu .

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för 2023:
Junior    370 kr
Senior   570 kr
Avgiften faktureras via e-postfaktura


Medlemsförsäkring

Som medlem är du försäkrad vid alla ridning via SvRFs medlemsförsäkring (Folksam)
Du anmäler din skada direkt via Folksams hemsida folksam.se/ridsport
eller ringer 0771-950 950
Skicka även ett mejl till medlem@hbrf.nu för info


Ansökan om Medlemskap

Skicka ett mejl till

medlem@hbrf.nu


  • Namn
  • Adress
  • Mobilnr
  • Personnr (12 siffror)
  • Mejladress för faktura
  • Mejladress för Infobrev
    (kan vara samma som för faktura)

GDPR

Lagrade uppgifter kommer alltid att sparas upp till 1 år efter det att vår kund/medlemsrelation har avslutats eftersom vissa av dessa uppgifter krävs för rapportering till IdrottOnline/Ridsportförbundet om LOK-stöd, medlemsantal etc.
Dessutom kommer fakturor och bokföringsunderlag för dina faktura-/betalningsuppgifter att lagras i minst 7 år vilket svensk bokföringslag kräver.

Vi förbehåller oss dock rätten att behålla uppgifterna om dessa är väsentliga för en juridisk process.

Tidningen Häst och Ryttare

Som medlem får du även tidningen Häst och Ryttare hem till brevlådan 3 ggr/år.
Kontakta föreningen om det är så du saknar tidningen på medlem@hbrf.nu

Tidningen går också att läsa online på Svenska ridsportsförbundets hemsida
https://www.ridsport.se/hastryttare/