Interna Tävlingsregler

Anmälan:

Anmälan kan göras tidigast två veckor innan tävlingsdatum.

Länk till anmälan hittar du i respektive proposition i Tävlingskalendern
När det gäller hästval för lektionsryttare är det ridskolan som har bestämmanderätt.
Lämna helst två olika önskemål av häst. Klubben lämnar inga garantier att önskad häst godkänns av ridskolan.

Sista anmälningsdag är 7 dagar innan tävling. Efteranmälan kan göras mot en avgift á 50kr /tävling.

Lektionsryttare ska ha godkännande av sin instruktör om vilken klass samt ponny/häst man får starta innan anmälan.
OBS! För att få starta på Klubbhoppningar måsta man rida i hopp-special.

Alla deltagande lektionsryttare under 18 år ska ha målsman eller annan ansvarig vuxen med sig under hela tävlingsdagen

Namn på denna skrivs upp i samband med anmälan.

Målsman kommer tilldelas funktionärsuppgift.
Saknas namn har tävlingsansvarig rätten att stryka ryttaren.

För privatryttare gäller vaccinationsregler enligt TR.
Saknas vaccination i TDB ska det visas upp vid betalning.

Anmälningsavgifter 2022:

Junior: 310 kr (startavgift 60kr+ hästhyra 250kr)

Senior: 360 kr (startavgift 60kr+ hästhyra 300kr)

Privat: 160 kr

Betalas på tävlingsdagen i Caféet. Betalning ska ske innan start.

Anmälan är bindande. Avanmälan ska göras skriftligt via mejl till tavling@hbrf.nu senast kl 12 dagen innan tävlingen.
Utebliven startande faktureras hela avgiften + fakt.avg á 50 kr

Lektionsryttare som inte kan erbjudas annan häst vid tex. skada och sjukdom (gäller häst/ponny) behöver inte betala.

Samling(gäller lektionsryttare):

Samtliga lektionsryttare samt medföljande funktionärer samlas i Gamla ridhuset för genomgång och bygge av bana/dressyrstaket (tid står i ryttarmeddelandet)
Ryttare får genomgång av tävlingen och funktionärer får genomgång av respektive uppgifter
Hoppbanan är öppen att gå först när banansvarig ger klartecken.

På hopptävling med stort antal starter finns möjlighet att gå banan 5 minuter innan nästa klass startar.

Första start sker kl. 10.00 (om inget annat anges

Framridning max 35 minuter.
För starttid beräkna 1,5 minut per ekipage vid hoppning och 7,5 minuter vid dressyr.

Säkerhet och klädsel:

Klädseln ska vara vårdad. Långt hår ska vara uppsatt.

Långärmad tröja och stövel/skor + shortchaps ska användas.
Säkerhetsväst är obligatoriskt för juniorer vid hoppning.

Hjälm ska bäras vid ledande av häst från stallet till framridningen.
Ingen av-, och påklädnad samt drickande får ske till häst utan framridningpersonalens hjälp.
Fri betsling

Vid frågor kontakta tävlingsansvarig för respektive tävling

Välkomna!