Funktionärer på en Hopptävling

ARBETSUPPGIFTER SOM FUNKTIONÄR PÅ HOPPTÄVLING
Röda kräver licens från förbundet
Oranga kräver viss vana
Gröna är öppet för alla även dig som aldrig varit på en tävling

Tävlingsledare
- håller i tävlingarna, ser till att allt flyter som det ska och att alla funktionärer finns på sin plats och vet vad man ska göra.
Sekretariat
 - tar emot alla ryttare som måste anmäla sin ankomst här samt visa upp vaccinationsintyg på hästen innan urlastning. Håller reda på tävlingsprogrammet, startlistor, strykningar, resultatlistor.
Överdomare
- övervakar hela tävlingen och tar beslut om eventuella felaktigheter gällande ryttares förehavanden, utrustning på hästar och synar säkerheten på tävlingsplatsen
Domare
- agerar även speaker, ger startsignal till alla ekipage, dömer alla fel
Domarsekreterare
- sitter jämte domaren och fyller i alla fel per ekipage i tävlingsprogrammet som ligger till grund för resultatlistor
Banbyggare
- konstruerar tävlingsbanorna och hur hindren ska stå och hoppas i varje klass
Banpersonal
- stationerad på tävlingsbanan och bygger om banor mellan klasserna, samt bygger upp rivna hinder efter ritt.
Tidtagare
- tar tid manuellt på alla ekipage som rider banan
Flaggare
- står med en höjd flagga i start eller målgång och flaggar av när ekipaget rider förbi som signal till tidtagare
In/utsläpp
- stationerad vid ingång till ridhus och ser till att rätt ekipage kommer in på banan och ut efter avslutad ritt
Framridning/framhoppning
- håller till på framhoppningsbanan och hjälper till att bygga upp rivna hinder, samt höja och sänka efter behov, och håller ordning
Parkeringsvakt
- ser till att alla som kommer får veta var dom kan parkera och att alla transporter ställs upp i bra rader bredvid varandra så alla får plats, det kan bli många transporter på en dag!
Prisansvarig
- ser till att alla rosetter, plaketter och hederspriser finns på plats vid prisutdelning samt hjälper till att distribuera ut dessa under prisutdelning
Cafeteria
- Förbereda menyer, handla, fixa mackor, luncher, koka kaffe, ta betalt
Sjukvårdsansvarig
- behöver ha utbildning i HLR och Första hjälpen
Säkerhetsansvarig
- Rör sig på området och ser till att alla följer regler och avspärrningar
Funktionärsansvarig
- Ser till att det alltid finns funktionärer på de olika uppgifterna under dagen. Lämnar ut västar och Walki-Talkies. Kan vara samma som säkerhetsansvarig eller sjukvårdsansvarig
För dig som är lite yngre finns det också uppgifter att göra, som att springa med papper från sekretariatet till framridning och domartorn, tömma skottkärror på parkering och vara allmänt behjälplig