Hoppa till sidans innehåll

Funktionärslista 19/5

19 MAR 2019 09:50
Här hittar du både anmälan och lite mer information om vad de olika funktionärsuppgifterna går ut på
  • Uppdaterad: 19 MAR 2019 09:50

 

FUNKTIONÄRSLISTA 

 

 GULA VÄSTAR HÄMTAS I SEKRETARIATET

SAMLING 8  FÖR BANBYGGE

 

Vad finns det för funktionärsuppgifter på en 1*/lokaltävling?

TÄVLINGSLEDAREN/SEKRETARIATSANSVARIG 
Finns i alla tävlingsgrenar och är tävlingens administrative chef. Tävlingsledaren är samtidigt ett alltiallo, som skall försöka vara på alla platser och lösa de problem som uppstår. Sekretariatsansvarig lämnar in propositioner till förbundet, sköter anmälningslistor, bokar domare och banbyggare. Han/hon har också en hel del efterarbete att ansvara för! Kan vara samma person eller två olika personer. 

 

PARKERINGSVAKTER 
Dessa är de första de tävlande möter. Bestämmer och anvisar vänligt men bestämt hur parkering skall ske. Viss förplanering med tävlingsledaren och säkerhetsansvarig kan behöva göras, men i övrigt är parkeringsvaktens ord lag. 

SEKRETARIATSPERSONAL 
Dessa har ofta ett hektiskt arbete på morgonen när tävlingen börjar. Start- och resultatlistor skall tas fram löpande eftersom ändringar sker hela tiden - ryttare vill byta hästar, byta klasser eller stryka sig.
Krävs datorvana och utbildning i administrationsprogrammet Equipe.  Tålamod, organisationsförmåga och gott humör krävs.
Det är här tävlingens hjärta finns och de är de första som får höra om de tävlande är nöjda eller missnöjda med tävlingen. 

SJUKVÅRD
Vi måste alltid ha sjukvårdsutbildad personal på plats under våra tävlingar. Aktuell utbildning i hjärt/lungräddning krävs. Som sjukvårdspersonal kan man gärna ha en annan funktionärssyssla samtidigt – förhoppningsvis inträffar det inget där sjukvårdskunskaper behövs.
Som sjukvårdare måste man dock vara i närheten av banan hela tiden och vara först på plats vid eventuell olycka. 

SÄKERHETSANSVARIG
På tävlingen behövs en person som är ansvarig för säkerheten på tävlingsplatsen. Viss förplanering med tävlingsledaren kan behöva göras, men i övrigt är säkerhetsansvarigs ord lag.
Ser till att avspärrningar mellan publik och hästekipage följs.
Är även ansvarig för att fylla i säkerhetsprotokollet som sen gås i genom med överdomaren.

FUNKTIONÄRSANSVARIG
Ansvarar för att det finns personal på samtliga poster och att alla vet vad de ska göra under dagen. Sammaställer funktionärslistorna tillsammans med tävlingsledaren 

 

SPEAKER 
Brukar ofta vara sittande domare.

DOMARSEKRETERARE 
Är domarens högra hand och för anteckningar efter domarens anvisningar på tävlingsprotokollet. På dressyrtävlingar är det poäng och kommentarer som ska antecknas.
På hopptävlingar är det en "back up" till resultatet som skrivs så att man även vid datorproblem vet vem som vinner... 

DATA/TIDTAGNING 
Endast på hopptävlingar! Kräver datorvana och visst tekniskt handlag. Har goda kunskaper i Equipe. Sköter den elektroniska tidtagningen under hoppningen och för in resultat direkt i datorn.
På en tävling på lägre nivå, alltså klubbtävlingar och liknande, tas tiden enbart manuellt. Domare och domarsekreterare brukar båda ha hand om den manuella reservtidtagningen.


CAFETERIAN 
Hur viktigt det är med mat vet vi alla. Och trevligt bemötande på en servering. Tävlande ställer ofta höga krav på serveringen och det finns nog inte mycket, förutom ordningen på en tävling, som jämförs så mycket mellan tävlingsplatserna som just deras serveringar. En rätt skött cafeteria är värd sin vikt i guld. Här svarar man också för att det finns mat och dryck till funktionärerna. 

RINGMASTER FRAMRIDNING
Svara för att flödet av ryttare från och till framridning, framhoppning och vidare till tävlingsbanan flyter snabbt, i rätt startordning och friktionsfritt. Kommunicerar med domare, sekretariat och med insläppet.  Hjälpmedlen är aktuella startlistor, walkie-talkie, ett bestämt uppträdande och ett hyfsat myndigt tonfall. 

INSLÄPP FRAMRIDNING
Hjälper Ringmastern med att Checka av att rätt ekipage är inne på framridningen

HINDERANSVARIG FRAMHOPPNING
Hjälper till lägga upp rivna bommar samt sänka hinder ifall det behövs. Krattar framför och bakom framhoppningshindren så underlaget håller bättre 

BANCHEF
 
Banbyggarens högra hand. Har koll på vad för hindermaterial som finns tillgänligt vid ombyggnad av banan.

BANPERSONAL (minimiålder 16 år)
Finns på banan under en hopptävling. De är flera stycken och bevakar ett antal hinder på banan. Under tävlingen behöver banor byggas om mellan klasser, banan jämnas till, kanske harvas, rivna hinder skall snabbt byggas upp, en lös häst kan behöva fångas in. Hela tiden måste banpersonalen vara på alerten för att upptäcka säkerhetsrisker och för att inte vara i vägen för de tävlande. 

INSLÄPP HOPPBANAN
Öppnar och stänger dörren in till banan. Checkar av att rätt ekipage är på väg in på banan. Hjälpmedlen är aktuella startlistor, walkie-talkie.

PRISANSVARIG
Ser till att rätt priser och rosetter är framtagna i god till till prisutdelningen. 

Skribent: Christin Wettersten
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Haningebygdens RF - Ridsport
Blåkulla Gård
13741 Västerhaninge

Kontakt:
Tel: 0706117723
E-post: This is a mailto link

Se all info